Σχολική Άρνηση

Το παιδί μου δεν θέλει να πάει στο σχολείο. Τι να κάνω;

Η Σχολική Άρνηση δεν αποτελεί μια διαταραχή. Είναι απλά η περιγραφή ενός φαινομένου που μπορεί να συνδέεται με διάφορα θέματα, όπως η μετάβαση σε υψηλότερη βαθμίδα, η δυσκολία σε σχέση με συγκεκριμένους συμμαθητές ή δασκάλους, συναισθηματικές δυσκολίες κ.α.

Συνήθως ένα παιδί λέει πως δεν θέλει το σχολείο εκφράζοντας άγχος και στεναχώρια. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρει σωματικά ενοχλήματα, όπως πονόκοιλο ή πονοκέφαλο, τα οποία θα είναι καλό να διερευνηθούν πρώτα από έναν παιδίατρο.

Μια παιδοψυχιατρική εκτίμηση θα μπορούσε να φανεί βοηθητική, ώστε να συζητηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο.

Από τις βιβλιογραφικές αναφορές φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα αποχής από το σχολείο τόσο πιο δύσκολη γίνεται η επιστροφή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.